සියලුම බුෂ්නෙල් නිෂ්පාදන සඳහා නොමිලේ නැව්ගත කිරීම

රයිෆල් විෂය පථය දඩයම් කිරීම මිලිටරි උපායික රයිෆල්ස්කෝප් 3-9 × 32

උසස් තත්ත්වයේ දෘෂ්‍ය වීදුරු සහ පූර්ණ ආලේපිත දෘෂ්ටි මගින් දීප්තිමත් තියුණු රූප ලබා දෙයි

හයිඩ්‍රොෂීල්ඩ් කාච ආලේපනය කාලගුණික තත්ත්වයන් නොසලකා පැහැදිලි දෘශ්‍යමාන චිත්‍රයක් පවත්වා ගැනීමට උපකාරී වේ

ඕනෑම වෙඩි තැබීමේ තත්වයකදී පහසුවෙන් ඇලවීම සඳහා BIJIA SureGrip රබර් මතුපිට

විස්තරය: 3 - 9 x 32 A / O.

දර්ශන ක්ෂේත්‍රය (අඩි y 100 yds): 31.4 / 10.5

1 2 3 4 5


තැපැල් කාලය: අගෝස්තු -11-2018