БЕСПЛАТНА ИСПОРАКА НА СИТЕ ПРОИЗВОДИ БУШНЕЛ
  • img
  • Производите што им служат на здравствените потреби на населението. Според СЗО, овие производи треба да бидат достапни „во секое време, во соодветни количини, во соодветни дозирани форми, со обезбеден квалитет и соодветни информации и по цена што можат да си ја дозволат поединецот и заедницата“.